Lotten Skeppstedt

Lotten Skeppstedt

Lotten Skeppstedt är produktansvarig för Type & Tell. Under sina fem år som förlagsredaktör på Bonnierförlagen har hon med tilltagande intresse följt egenutgivning – en växande, men långt ifrån ny, utgivningsform. Hon förstod tidigt att egenutgivning inte...