Veronica Grönte

Utbildad lärare som leder skrivarkurser för allmänheten och fortbildar pedagoger

Veronica har sedan 1993 utformat praktiska förklaringsmodeller till dramaturgins struktur och begrepp. Med hjälp av grafer, symboler, dramatiseringar, skrivscheman och filmanalyser skapar hon en medvetenhet om ”berättandets grammatik”. Arbetssättet har fått namnet MaketeMetoden och finns presenterad i hennes skrivhandledning Pennvässaren/Studentlitteratur. Metodiken har visat sig leda till kursdeltagares bokutgivning.

Veronicas föreläsning introducerar dramaturgins system.

Läs mer om Veronica och Makete-metoden på: http://www.makete.se