Maria Gustavsdotter

Maria Gustavsdotter är utbildad tandläkare, men skriver sedan 2001 på heltid. Hon har publicerat 14 romaner de flesta historiska, 4 faktaböcker för barn, och ca 200 noveller i veckotidningar. Hon har också arbetat som sakkunnig på textil vid resor till Kina. ”Genom att skriva sanna historier har jag bearbetat trauman, fått utlopp för min lust att skriva, utvecklat och förfinat mitt skrivande, och tjänat pengar!”

Du träffar henne på lördagseftermiddagen kl 13 under ett av de valbara temaspåren.