Lotten Skeppstedt

Lotten Skeppstedt är produktansvarig för Type & Tell. Under sina fem år som förlagsredaktör på Bonnierförlagen har hon med tilltagande intresse följt egenutgivning – en växande, men långt ifrån ny, utgivningsform. Hon förstod tidigt att egenutgivning inte var en övergående trend, snarare en utgivningsform på frammarsch i en digitaliserad värld av böcker och läsande. Människor världen över ägnar i dag en stor del av sin vardag åt digitala medier, och vårdar därtill många relationer, via datorer och smarta telefoner. Lotten menar att litteratur och läsande är en integrerad del av detta beteende. Inom 5 år beräknas 5 miljarder människor ha tillgång till smarta telefoner. En makalös utveckling som sätter självpublicerade texter i händerna på tusentals nya läsare – varje dag!

Du träffar Lotten Skeppstedt i förlag- och agentpanelen på söndagen kl 11.15.

Läs mer om Type and Tell på: www.typeandtell.se

Fotograf: Gabriel Linjevall