Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson är fil. dr. i arkeologi och barn- och ungdomsförfattare. Under 2015 gjorde hon debut med barn- och ungdomsboken I skuggan av Blå Jungfrun på Idus förlag. Boken skrevs efter att hon varit delaktig i ett arkeologiskt forskningsprojekt på ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. I boken vävs det arkeologiska landskapet samman med övernaturliga händelser och saknaden efter en frånvarande förälder.

Det var när hon vågade mixa sin egen kunskap av arkeologi, med sina egna högst personliga erfarenheter och det hon trodde på, som hon hittade sin plats inom den genre som hon inte alls skrivit för innan; barn- och ungdomslitteraturen. Under året kommer Anna-Karin att ha släppt hela sex böcker, bland annat en uppföljare till debuten och en arkeologideckare som hon skriver tillsammans med Ulrika Söderström.

Du träffar Anna-Karin kl 13.00 på lördagen i ett av de valbara temaspåren.

Läs mer på: http://annakarinandersson.se