Anna Gable

Anna Gable är lektör, språkkonsult och författare och brinner för fantasin i skapandet. Under 2015 har Anna arbetat på världens största träskepp, Ostindiefararen Götheborg, för att göra research för sin tredje roman. Den är satt på haven under det skrockfulla tidiga 1700-talet.  I början av 2015 var Anna en av fem nominerade till Selmapriset med novellsamlingen ”Mattan”. Samtidigt fick hennes medverkan i antologin ”Maskinblod 3″ fina recensioner av Jonas Thente i DN.
Workshopen på Författarkliniken kommer att handla om hur du får läsaren att tro att det faktiskt går tåg från plattform 9 och 3/4, samt vad du ska tänka på för att få till en fungerande värld. Du får tips på hur du undviker rollspelsfällan och hur du använder redan existerande myter och väsen i ditt skapande. Vi ser även på vad barn kan lära oss och gör några enkla övningar.
Du träffar Anna kl 13.45 på lördagen i ett av de tre temaspåren.
Läs mer på : www.annagable.com